הגשת תקציר

הגשת תקצירים עד לתאריך 13 בפברואר 2022, שעה 12:00PM, בקובץ word בלבד, בשפה האנגלית, עד 350 מילים ברווח יחיד

Submit the abstracts by February 13, 2022 at 12:00PM, in a word file only, up to 350 words, in single space

סגל הפקולטה  וסטודנטים יקרים,

מצורף קובץ אקסל של התקצירים שהתקבלו להצגה כפוסטר ביריד המחקר שיתקיים ביום רביעי, 13 באפריל 2022.

אנא מצאו את הפוסטר שלכם וזכרו את הקוד אשר נמצא בעמודה השמאלית.

הוראות להדפסת פוסטר: מידות הלוח הן 1 מטר רוחב על 2 מטר גובה, תכננו את גודל הפוסטר שלכם בהתאם.

ניתן למסור את הפוסטר מראש בצירוף הקוד, למשרד של לי הראל, בניין בית הספר לרפואה, קומה 2, חדר 212ג .

אם אינכם יכולים להביא את הפוסטר לקראת יריד המחקר, תוכלו לתלות אותו באולם סמולארש בבוקר יום היריד.

 לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר: leeharel@tauex.tau.ac.il