הוראות לתליית פוסטרים

תצוגת הפוסטרים, כמו גם ישיבת המליאה וההרצאה המרכזית יתקיימו באולם סמאלרש (מול בניין ההנהלה בצד הדרומי של הקמפוס).

מידות הפוסטר? מידות הלוח הן ברוחב 1 מטר על 2 מטר גובה, אז תכננו את גודל הפוסטר שלכם בהתאם.

מתי עלי לתלות את הפוסטר שלי? ניתן להגיע לתלות פוסטרים ביום האירוע, 13 באפריל 2022 בין השעות 9-10 בבוקר. אנחנו נהיה שם כדי לעזור. אנו נחלק עבורכם דבק דו צדדי לתליית הפוסטר, רצוי להצטייד במספריים.

אל תשאיר לוח ריק! בשנים קודמות נותרו חלק מהלוחות ריקים. חברי סגל/סטודנטים הגישו תקציר, קיבלו לוח ולא תלו פוסטר, למרות שהפוסטר שלהם הופיע בספר התקצירים. במידה ותקצירך נבחר ואינך יכול להשתתף ביריד המחקר, נא להודיע ​​על כך ללי הראל leeharel@tauex.tau.ac.il, תהיה לנו רשימת המתנה לתקצירים נוספים.

שכחת את הקוד שלך? אם אינך זוכר את הקוד שניתן עבור התקציר שלך, אנא עיין בקישור תקציר יום המחקר. קישור זה יתעדכן לאחר בחירת התקצירים שיוצגו כפוסטרים.

אנא הסר את הפוסטר שלך לאחר ארוחת הצהריים. פוסטרים שיישארו תלויים לאחר השעה 16:00 יוסרו וניתן יהיה לאסוף אותם בבניין סאקלר – הפקולטה לרפואה.

Hanging posters

Instructions for hanging posters are as follows:

Location? The poster display, as well as the plenary session and the main lecture will take place in the Smolarz Auditorium (in front of the administration building on the south side of the campus).

Poster dimensions? The dimensions of the board are 1 meter wide x 2 meters high, so plan your poster size accordingly.

When should I hang my poster? Please arrive to hang your posters on the day of the event, between 9-10 am. We will be there to help. We will distribute double-sided tape for you to hang your poster on the boards. It can be very helpful to have a scissor, please bring one of your own.

Don’t leave a board empty! In previous years some of the boards were left empty. Faculty members/students submitted an abstract, received a board and did not hang a poster, even though their poster appeared in the abstract book. Each board is paid for by the Faculty, and then one of the rejected abstracts doesn’t have the opportunity to display their posters. Are you registered? Did you get a code? Please hang a poster! If you cannot, please notify Lee Harel leeharel@tauex.tau.ac.il accordingly, as we will have a wait list for additional abstracts.

Forgot your code? If you do not remember the code given for your abstract, please check the Research Day Abstract link. This link will be updated after the abstracts that will be displayed as posters are selected.

Please remove your poster after lunch. Posters that remain hanging after 16:00 will be removed and can be collected in Lee Harel’s our office in the faculty.